Normassasjepraktikant

Ønsker du å jobbe som massør etter Normassasje ettårig Grunnutdanning?  Da kan du søke om opptak til utdanningen som Normassasjepraktikant.

Som Normassasjepraktikant får du
          - personlig tilpasset oppfølging av mentor mellom de seks trinnene
          - gratis Normassasje Grunnutdanning, fordi du tjener inn utdanningen med massasjepraksis underveis
          - god faglig erfaring som styrker deg når du skal ut i arbeidslivet som massør
          - mulighet til å bygge kunderelasjoner ved hjelp av praksisen under utdanningen

Som Normassasjepraktikant skal du
          - utføre praksis med 80 massasjer i løpet av Grunnutdanningen. 
          - gi massasje til praktikantkunder, mentor hjelper til med å skaffe kunder
          - følge oppgavene som mentor gir i forbindelse med hver massasje
          - betale praktikantavgift kr.5.500,- 

Hvem kan bli Normassasjepraktikant
I utgangspunktet kan alle som har et seriøst ønske om å jobbe som massør, søke om opptak som praktikant.
Vi ønsker å legge til rette for at du enklest mulig skal lykkes med oppstart av din massasjekarriere etter utdanningen. Praktikantordningen som Normassasje AS tilbyr, er et meget gunstig tilbud. Vi ønsker derfor en enkel søknad og et kort telefonintervju, for å bli litt kjent med deg og din motivasjon for å ta Normassasje Grunnutdanning som praktikant.

For å søke opptak til utdanningen som Normassasjepraktikant, gjør du følgende:

1. Send en mail til post@birgittatun.no
          I emnefeltet skriver du:  Søknad om opptak som Normassasjepraktikant
          Oppgi følgende informasjon om deg selv i mailen:
         
          NAVN:
          FØDSELSDATO:
          POSTADRESSE:
          MAILADRESSE:
          MOBILTLF:
          UTDANNINGSSTED:

2. Du får så tilsendt oppgaver som besvares og sendes på mail tilbake, senest dagen før tidspunktet som er satt opp for telefonsamtalen. Oppgavene er ikke avanserte og krever ikke faglige forkunnskaper.

3. Du vil få svar på mail vedrørende søknaden din kort tid etter telefonintervjuet

4. Dersom søknaden din blir godkjent skal du akseptere praktikantplassen og vilkårene for denne som påmeldt til Normassasje Grunnutdanning. Du blir så fakturert på kr.5.500,-.  Fakturaen skal innbetales før Trinn 1.

Som Normassasjepraktikant, forplikter du deg til 
          - å fullføre Normassasje ettårig Grunnutdanning, som Normassasjepraktikant.  
          - betale inn resterende studieavgift dersom du av en eller annen grunn ikke fullfører klientpraksisen, men fullfører Normassasje ettårige Grunnutdanning etter gjeldende regler

Du tjener inn Normassasje ettårig Grunnutdannings studieavgift ved å utføre massasjepraksis.


Ta kontakt dersom du lurer på noe
.