Artikler

Massasje som brukes i selvutvikling Av Unni Nordbrenden, alternativ.no Publisert: 10.09.2015

1

 

Massasje på ryggenFoto: Istockphoto

 

Behandlingen myker opp muskler og gir avspenning og velvære, men kan også brukes i arbeid på energiplan hvor chakraene er språket for kropp, følelser og tanker. Den nye metoden Normassasje går i dybden og gir mulighet til å komme nærmere seg selv.

En god massasje kan hjelpe en sliten kropp og kan gi en  forbedret helsetilstand. Det er også mange som går til massør uten spesielle  plager, men for å oppleve velvære og ny energi.   Men massasje kan også være et viktig ledd i selvutvikling.

Med den nye metoden Normassasje kan man både få hjelp med  fysiske plager og komme nærmere seg selv. Metoden tar hensyn til hele mennesket  og er basert på teorien om kroppen som et energisystem.

Massasje er en av de eldste helbredelsesmetodene vi kjenner  til. Litteraturen forteller at man la seg på behandlingsbenken allerede i  oldtidens Kina, Egypt, Persia, Hellas og Roma. I dag har vi en rekke ulike  massasjeformer med forskjellige teknikker og intensjoner – metoder inspirert  fra Østen, som gjerne tar hensyn til at mennesket har en energetisk struktur og  funksjon, og vestlige teknikker som i større grad forholder seg til kun  kroppens fysiske struktur.

Det er kategorien som innebærer energiarbeid som i størst  grad opptar Solveig Smith. Hennes Normassasje kjennetegnes ved at mennesket  blir satt foran system og teknikk.

 

-Teknikken er et  hjelpemiddel, men den er ikke styrende. Det styrende elementet er at mennesket  er et åndelig vesen med kropp, følelser og tanker, sier Solveig Smith til  alternativ.no  

Solveig Smith; Solveig Smith er utdannet massasjelærer på Nordlys-Centret i Danmark      i 1987, og har de siste 28 år studert og arbeidet med massasje og      undervisning Foto: Privat

Solveig Smith kan skilte med 28 års erfaring, hvor hun både  har praktisert og undervist i massasje I dag driver stedet Birgittatun i  Tvedestrand, hvor hun tar imot klienter og utdanner nye massører i metoden  Normassasje, som hun selv har utviklet. 
Metoden bygger på den grunnleggende teorien om kroppen som  et energisystem med det indiske chakrasystemet som basis. Kropp, følelser og  tanker er energi som vibrerer på forskjellig nivå og de syv chakra er hele  tiden fokus. Kroppen kan ikke berøres uten at også chakraene blir berørt.  Chakraene er energispråket for kropp, følelser og tanker.
-Dersom man følger opp med anbefalte øvelser mellom  massasjene, kan Normassasje bli et viktig ledd i selvutvikling. Kropp, følelser  og tanker blir i enda større grad til virkelig hjelp i livet ditt. Du kommer  nærmere den du er og dypest sett vil være, sier den erfarne massøren.

 

Normassasje er inspirert av den massasjen som praktiseres  på Nordlys-Centret i Danmark, hvor Solveig tok sin utdanning i 1987. Den er en  videreføring av læresystemer fra bl.a. Bob Moore, Irsk healer og spirituell  lærer (1928-2008) og Esalen Institute, senter for selvutvikling og alternativ  behandling, etablert i California i 1962.

-Det handler om å komme nærmere den du er og dypest sett  vil være. Massasje og healingteknikker kombineres i behandlingen. Velgjørende  strøk og presis bearbeiding av kroppen med velduftende, naturlig olje, gir dyp  avspenning, forteller Solveig.

Bearbeiding av trette muskler, “glemte” muskler, bindevev,  knokkelsystem, trykkpunkter og velgjørende strøk, hjelper kroppen til balanse,  harmoni og velvære. Kroppens egen evne til helbredelse kan komme i gang.

Det blir benyttet dypmassasje på de forskjellige  kroppsdelene, gjerne med kraftig fysisk stimulering, og trykkpunkter for å  aktivisere og åpne de psykiske strømmer. Videre benyttes bøy-strekk- og  vibrasjons-teknikk, samt holdegrep og velgjørende strøk for å stimulere  energiflyten i kroppen, kan massøren fortelle.

 

 

Egen innsats er avgjørende   Til behandling kommer alt fra de som har vondter» i kroppen til personer som er  utbrent og har møtt veggen – til de som ønsker en velværemassasje.

-Hvordan massasjen utvikler seg, vet vi ikke med en gang.  Jeg ser heller ikke på mine klienter først og fremst som  "lidende".  Jeg ser  potensialet, og gleden de eventuelt har med seg. Det er jo de gode sidene jeg  vil hjelpe dem til å hente fram og tydeliggjøre, forteller Solveig..
  En av dem som har fått hjelp fra Solveig Smith og Normassasje er ”Anna”. Hun var  plaget med en betent høyre skulder og hadde så vondt at hun ikke kunne ligge på  den siden om natten, som hun pleide.  Raske  bevegelser med armen kunne hun ikke gjøre, og hun klarte ikke knappe Bh-en på  ryggen. Med denne tilstanden kom hun til Birgittatun med ønsker om å bli god i  skulderen.

-Hun fikk mye ut av behandlingen fordi hun er en aktiv  mottager. Mellom hver behandling fikk hun fikk oppgaver av meg. De hadde hun  litt vanskelig for å få gjennomført, og jeg måtte minne henne på at resultatet  avhenger i veldig stor grad av hvor mye hun følger opp hjemme. Det hjalp!

Etter fem behandlingen var armen til ”Anna” god. Den ble  gradvis bedre for hver behandling. Etter første gang ble den merkbart bedre i  to dager, men deretter kom et tilbakefall. 

-Etter at jeg hadde presisert at hennes oppfølging hjemme  var helt avgjørende, gikk bedringen jevnt framover for hver behandling. Betennelsen  så ut til å være borte den tredje behandlingen. Da kunne jeg begynne å arbeide  dypere direkte på skulderen. Først kunne hun ligge en liten stund på høyre side  om natten. Senere var problemet borte. Jeg brukte både dypmassasje og punkter.

 

Massasje på ryggenDet styrende elementet i behandlingen er at mennesket er et åndelig      vesen med kropp, følelser og tanker, sier Solveig Smith. Foto:      privat

 

 

Bevissthet og selvutvikling   Behandlingen kombineres gjerne med B-nøkkelen, Bevissthetsnøkkelen - et  selvutviklingsprogram som kan brukes i kombinasjon med Normassasje. Dette  opplegget gir en struktur i behandlingen og ivaretar både det fysisk,  følelsesmessig, mentalt og åndelige aspektet på en ryddig måte.  Bevissthetsnøkkelen brukes også uavhengig av massasje.

 

Opplegget, som er utviklet av Solveig Smith gjennom en  fireårs-periode, består i at man som bruker ringer sin veileder en gang i uken,  til avtalt tid, i fire uker. Man får oppgaver for uken som kommer, gitt ut fra  de ulike nivåene i energisystemet, – kropp, følelser, tanker og ånd. Etter  fullført opplegg, vil man være i stand til å bruke systemet på egen hånd som et  verktøy i hverdagen, eller man kan gjenta opplegget med veileder. 

-Hver omgang du fullfører vil bringe deg nærmere den du  dypest sett er. De fleste av oss kjenner bare en liten begrenset del av oss  selv og vårt eget potensiale og B-nøkkelen kan gi en bedre hverdag og et rikere  liv, mener Smith.

 

 

Frisk befolkning med massasje   Massasje kan gi avspenning, velvære, healing og forløsning og fornyet  vitalitet. Verdien av massasje er allerede oppdaget av mange og brukes både av  privatpersoner og av bedrifter for å holde de ansatte friske og i arbeid.

En norsk undersøkelse fra 2013, ((  http://www.alternativ.no/art/?id=843 )) viste at folk i Berlevåg er blant  landets friskeste. Berlevåg er en liten kommune, med én  alternativ behandler som har hjulpet innbyggere der i mer enn 15 år. Hun har  bakgrunn i naturopati, refleksologi, øre-akupunktur, akupressur og  muskelmassasje.

Flertallet av klientene som deltok i  undersøkelsen opplyste at den behandlingen de fikk hos alternativbehandleren i  størst grad hjelp dem med deres plager, stivhet og smerter i rygg, skulder,  nakke, armer og ben, sammenlignet med annen behandling. Dette gjør at disse menneskene  i stor grad unngår sykemeldinger.

Dette sier noe om potensialet til en  behandlingsmetode, som kunne blir brukt enda mer enn den allerede gjør, både i  behandling av sykdom og plager – og som del av selvutvikling. Helsepersonell  vil for eksempel kunne ha stor nytte av å legge en massasjeutdanning til sin  utdanning. Behandleren i Berlevåg hadde kompetanse som sykepleier ved siden av  å være alternativ behandler, og hadde absolutt fordel av det.

- Normassasje er et tilbud til mennesker  som ønsker å kombinere massasje og selvutvikling.  Det er ikke dermed sagt at alle som mottar  massasje også skal arbeide med selvutvikling, påpeker Solveig  Smith ved Birgittatun.

- Men å være massør med selvutvikling som  fokus, er en spennende vei å gå for dem som ønsker å ta ansvar og bli bedre  kjent med seg selv.

http://www.alternativ.no/art/?id=939