Om oss

Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith.

Normassasje logo weboptimalisert 221014

MG 7200jpg smallNormassasje er intuitiv og dyptvirkende. I Normassasje er vi opptatt av hva kroppen forteller om følelsene, og hva følelsene forteller om kroppen.

Normassasje er massasjen for fremtidens mennesker. - Mennesker som ønsker å ta vare på seg selv både fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. I Normassasje er det kroppen som blir behandlet, men med fokus på mennesket som en helhet.

Massasjen kjennetegnes ved at mennesket blir satt foran system og teknikk.
Teknikken er et hjelpemiddel, men den er ikke styrende.
Det styrende elementet er at mennesket er et åndelig vesen med kropp, følelser og tanker.

Massasjens grundighet og dyptgående virkning er inspirert av massasjen som praktiseres på Nordlys-Centret.
Den er en videreføring av læresystemer fra bl.a. Bob Moore og Esalen Institute.
Metoden bygger på den grunnleggende teorien om kroppen som et energisystem med det indiske chakrasystemet som basis.
Kropp, følelser og tanker er energi som vibrerer på forskjellig nivå.

Solveig Smith bebor og driver stedet Birgittatun i Tvedestrand. Hun er daglig leder i Normassasje As.
Hun har tidligere startet og drevet Massasjesenteret, og Maya – senter for Helhet og Selvrealisering, begge i Stavanger.

Solveig Smith er utdannet massasjelærer på Nordlys-Centret i Danmark i 1987, og har de siste 28 år studert og arbeidet med massasje og undervisning.
Hun er godkjent healer i NHA, Registrert Massør MNMF og Reg. Naturmedisinsk muskelterapeut MNNH.

Tilbake til Normassasje Utdanning

MG 7281jpg small