Utdanning

Kort om innholdet
Utdanning i Normassje er:

  • utdanningen for deg som ønsker å ha massasje som yrke
  • opplæring i hvordan bearbeide kroppens hudvev, knokler og muskulatur, indre organer og sirkulasjonssytem
  • trening i sensitivitet, intuisjon og modenhet ut fra læren om chakra og energi
  • yrkesopplæring og selvutvikling i en pakke. 

Se kursplan for første oppstart:  Oslo

Varighet:
Utdanningen er ettårig, og består av 6 undervisningshelger og egenarbeid. 
De seks helgene, det vil si Trinn 1 - 6, er jevnt fordelt over hele utdanningstiden.

Timeplan for hver helg: 
Fredag kl.17-21, lørdag kl.10-19, søndag kl.10-16.

Utdanningssteder:
Utdanningen holdes for tiden i Oslo, Trondheim, Tvedestrand, Stavanger og Bergen.
Se oppsatte datoer i undermenyen til venstre for det kursstedet du ønsker.
Dersom du ønsker å gå kun Trinn 1, kan du gjøre det i Tvedestrand.

Studieavgift:  Kr.15.000,-

Betingelser:
For å delta i Normassasje Utdanning må du være fyllt 18 år, og mestre norsk språk.

Diplom:
Etter fullført utdanning, mottar du diplom, og tilbud om medlemsskap i vår faggruppe, dersom du har deltatt på minst 95 % av undervisningstiden. Dette gir et godt grunnlag for å starte egen virksomhet, eller få engasjement i en allerede fungerende virksomhet. For å bli godkjent massør med momsfritak, anbefales å videreutdanne seg etter å ha praktisert i et år eller to.

Påmeldingsveiledning:

Kontakt:
Du er velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

Tema i utdanningen:
- Kroppsmassasje, hender og håndgrep
- Kroppens vev, muskulatur og knokler
- Energistrømmer og chakra
- Psykiske paralleller
- Berøringsteknikk
- Kroppsanalyse
- Trykkpunkter
- Bruk av olje
- Klientsamtale
- Praktisk tilrettelegging
- Egenpleie, arbeidsfysiologi
- Etiske retningslinjer i arbeidet

februar 2014 036

Mer om Normassasje utdanning:

Normassasje er et eget konsept som er forholdsvis nytt.  Les mer om konseptet her.

Normassasje balanserer og vitaliserer energien i kroppen. 

Normassasje utdanning er en solid og god opplæring i massasje, som har vist seg å være nyttig for både uerfarne og erfarne massører.

Vi legger vekt på at Normassasje skal bli mer og mer kjent som en massasje med kvalitet.  

Normassasje tilbyr kunden:

  • velværemassasje
  • fysisk massasje
  • terapeutisk massasje.

Studentene får opplæring både i det tradisjonelle vestlige anatomisystemet, og det østlige energisystemet.

Det som er typisk for Normassasje er at vi vektlegger helhetsperspektivet på mennesket.  Det vil si at Normassasje definerer mennesket som et åndelig vesen med kropp, følelser, tanker og ånd.

Å arbeide med massasje handler om et møte menneske til menneske.  For å kunne bli en god massør, kreves menneskekunnskap og sensitivitet.  
Et ønske om å gi noe godt til andre, og et ønske om å bruke hendene, er godt å ha som utgangspunkt for å velge Normassasje Utdanning.
I Normassasje trener vi sensitivitet på følgende måte:  Healingteknikker kombinert med massasjeteknikker, yoga og meditasjon, annen tilpasset trening.

For å kunne møte kunder best mulig, krever det god kjennskap til seg selv, og dermed andre.

Vi legger vekt på arbeid med selvutvikling og egentrening for å være i stand til å utføre massasje på en bærekraftig måte, - ved at massøren holder seg i form.  Dette handler om god teknikk mer enn bare styrke.  Alle har styrke.

Fokus er å kunne imøtekomme kundens behov, både kroppslig, - ved å bearbeide kroppsvev,  og menneskelig, - ved å skape en god setting.

Normassasje utdanning er:

  • Selvutvikling
  • Et redskap for å kunne gi til seg selv og andre
  • En yrkesutdanning


Utdanningen er nyttig også dersom du ikke ønsker å bli massør, fordi du lærer å være i prosess med deg selv.

I massasjeutdanningen får du anledning til å utvikle deg og modnes for å kunne gi noe godt til andre.

Normassasje er en intuitiv massasje. Massøren bruker sin kunnskap kombinert med intuisjon for å utføre en god massasje. Hver massasje er tilpasset mottageren. Ingen massasje er helt lik, selv om massøren nesten alltid følger grunnmassasjens opplegg.

Utdanning i Normassasje tar utgangspunkt i det vi kan, helt naturlig. Derfra utvikles teknikken til å bli mer og mer bevisst.

MG 7172jpg small 1

En helg utgjør et Trinn i Utdanningen.
Oversikt over tema i de enkelte Trinn:

Trinn 1:  Introduksjonskurs. Eleven lærer massasje grunnform, og er etter endt Trinn1 klar for å begynne å gi massasje til familie og venner.
Dersom du ønsker å ta Trinn 1 separat, kan du gjøre det på Birgittatun i Tvedestrand. 
Trinn 2:  Gi og motta massasje. For å gi en god massasje, skal vi også vite hva det er å motta massasje. Deltagerene praktiserer selvmassasje, og gjør erfaringer med de psykiske paralleller.
Trinn3:  Fra og med dette trinnet går vi igjennom kroppen del for del med fordypning og læring om kroppens enkelte deler, forskjellig massasjeteknikk og læring om psykiske paralleller. Trinn 3 handler om ben og grounding.
Trinn 4:  Rygg og opparbeiding av referanser, lære av erfaring.
Trinn 5:  Armer og hva er en profesjonell massasje.
Trinn 6:  Kroppens forside, møte med en framtid som massør.

Å lære massasje er som å lære et språk. Kunsten er å kunne bruke språket fritt uten å være avhengig av gitte fraser.