Utdanning

Kort om innholdet
Utdanning i Normassje er:

  • utdanningen for deg som ønsker å ha massasje som yrke
  • opplæring i hvordan bearbeide kroppens hudvev, knokler og muskulatur, indre organer og sirkulasjonssytem
  • trening i sensitivitet, intuisjon og modenhet ut fra læren om chakra og energi
  • yrkesopplæring og selvutvikling i en pakke. 

Se kursplan for første oppstart:  Oslo

Varighet:
Utdanningen er ettårig, og består av 6 undervisningshelger og egenarbeid. 
De seks helgene, det vil si Trinn 1 - 6, er jevnt fordelt over hele utdanningstiden.

Timeplan for hver helg: 
Fredag kl.17-21, lørdag kl.10-19, søndag kl.10-16.

Utdanningssteder:
Utdanningen holdes for tiden i Oslo, Trondheim, Tvedestrand, Stavanger og Bergen.
Se oppsatte datoer i undermenyen til venstre for det kursstedet du ønsker.
Dersom du ønsker å gå kun Trinn 1, kan du gjøre det i Tvedestrand.

Studieavgift:  Kr.15.000,-

Betingelser:
For å delta i Normassasje Utdanning må du være fyllt 18 år, og mestre norsk språk.

Diplom:
Etter fullført utdanning, mottar du diplom, og tilbud om medlemsskap i vår faggruppe, dersom du har deltatt på minst 95 % av undervisningstiden. Dette gir et godt grunnlag for å starte egen virksomhet, eller få engasjement i en allerede fungerende virksomhet. For å bli godkjent massør med momsfritak, anbefales å videreutdanne seg etter å ha praktisert i et år eller to.

Påmeldingsveiledning:

Kontakt:
Du er velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

Tema i utdanningen:
- Kroppsmassasje, hender og håndgrep
- Kroppens vev, muskulatur og knokler
- Energistrømmer og chakra
- Psykiske paralleller
- Berøringsteknikk
- Kroppsanalyse
- Trykkpunkter
- Bruk av olje
- Klientsamtale
- Praktisk tilrettelegging
- Egenpleie, arbeidsfysiologi
- Etiske retningslinjer i arbeidet

februar 2014 036

Mer om Normassasje utdanning:

Normassasje er et eget konsept som er forholdsvis nytt.  Les mer om konseptet her.

Normassasje balanserer og vitaliserer energien i kroppen. 

Normassasje utdanning er en solid og god opplæring i massasje, som har vist seg å være nyttig for både uerfarne og erfarne massører.

Vi legger vekt på at Normassasje skal bli mer og mer kjent som en massasje med kvalitet.  

Normassasje tilbyr kunden:

  • velværemassasje
  • fysisk massasje
  • terapeutisk massasje.

Studentene får opplæring både i det tradisjonelle vestlige anatomisystemet, og det østlige energisystemet.

Det som er typisk for Normassasje er at vi vektlegger helhetsperspektivet på mennesket.  

Å arbeide med massasje handler om et møte menneske til menneske.

For å kunne møte kunder best mulig, krever det god kjennskap til seg selv, og dermed andre.

Vi legger vekt på arbeid med selvutvikling og egentrening for å være i stand til å utføre massasje på en bærekraftig måte, - ved at massøren holder seg i form.  Dette handler om god teknikk mer en bare styrke.  Alle har styrke.

Fokus er å kunne imøtekomme kundens behov, både kroppslig, ved å bearbeide kroppsvev,  og menneskelig, ved å skape en god setting.

Normassasje utdanning er:

  • Selvutvikling
  • Et redskap for å kunne gi til seg selv og andre
  • En yrkesutdanning


Utdanningen er nyttig også dersom du ikke ønsker å bli massør, fordi du lærer å være i prosess med deg selv.

I massasjeutdanningen får du anledning til å utvikle deg og modnes for å kunne gi noe godt til andre.

Normassasje er en intuitiv massasje. Massøren bruker sin kunnskap kombinert med intuisjon for å utføre en god massasje. Hver massasje er tilpasset mottageren. Ingen massasje er helt lik, selv om massøren nesten alltid følger grunnmassasjens opplegg.

Utdanning i Normassasje tar utgangspunkt i det vi kan, helt naturlig. Derfra utvikles teknikken til å bli mer og mer bevisst.

MG 7172jpg small 1

En helg utgjør et Trinn i Utdanningen.
Oversikt over tema i de enkelte Trinn:

Trinn 1:  Introduksjonskurs. Eleven lærer massasje grunnform, og er etter endt Trinn1 klar for å begynne å gi massasje til familie og venner.
Dersom du ønsker å ta Trinn 1 separat, kan du gjøre det på Birgittatun i Tvedestrand. 
Trinn 2:  Gi og motta massasje. For å gi en god massasje, skal vi også vite hva det er å motta massasje. Deltagerene praktiserer selvmassasje, og gjør erfaringer med de psykiske paralleller.
Trinn3:  Fra og med dette trinnet går vi igjennom kroppen del for del med fordypning og læring om kroppens enkelte deler, forskjellig massasjeteknikk og læring om psykiske paralleller. Trinn 3 handler om ben og grounding.
Trinn 4:  Rygg og opparbeiding av referanser, lære av erfaring.
Trinn 5:  Armer og hva er en profesjonell massasje.
Trinn 6:  Kroppens forside, møte med en framtid som massør.

Å lære massasje er som å lære et språk. Kunsten er å kunne bruke språket fritt uten å være avhengig av gitte fraser.